EN

Yrd.Doç.Dr. MEHMET PAK

Pazarı Olmayan Orman Ürün ve Hizmetlerinin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Tel: 0344 3002517

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  1994 - 1996 Yüksek Lisnas - Environmental Forestry, SAFS, University Wales - Bangor, UK

  1988 - 1993 Lisans - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, İstanbul

  2005 - 2009 İkinci Lisans - Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü - Eskişehir

  1999 - 2003 Doktora - KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı - Trabzon

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER

  Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2010 - ...................

  Pazarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü 2014 - ...................

  Öğrenci Faaliyetleri Komisyon Üyesi 2015 - ............

  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü 2015 - ..................

  Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği 2016 - ..................

 • DİĞER PROJELER

  Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü Personelinin, Kuruma Bağlılığı, İşle Bütünleşme, Rol Çatışması, Rol Belirsizliği ve İş Doyumunu Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi- Orman ve Su İşleri bakanlığı, OGM Ormancılık Araştırma Enstitüsü (Proje Lideri: Necati ÇOK, Proje Yürütücüleri: Mehmet PAK, Bahri KALKAN, Özden GÜNEŞ).

  Mediterranean Forest Externalities (MEDFOREX) Project Türkiye resmi üyeliği (Bu proje EUROPEAN FOREST INSTITUTE, Mediterranean Regional Project Centre tarafından yürütülmüştür.)

 • BAP PROJESİ

  Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilincin İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) - KSÜ bilimsel Araştırma Projeleri Birimi – Proje No: 2008/1-27YLS, (Yürütücü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet PAK; Yardımcı Araştırmacı: Hasan BERBER).

  Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Amaç ve Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği) - KTÜ Araştırma Fonu 2001.113.001.1 Kod Nolu Proje, XII+248s, Aralık 2002, Trabzon ((Yürütücü: Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker; Yardımcı Araştırmacılar: Mehmet Pak, Atakan Öztürk).

  Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımın Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu 20.113.001.10 Kod Nolu Proje, XVII+274s, Aralık 2002, Trabzon (Yürütücü: Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker; Yardımcı Araştırmacılar: Mehmet Pak, Atakan Öztürk).

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ

  Tekstil Kimyasalı Modifikasyonunun Kavaktan Üretilen Paralel Şerit Kerestelerin Bazı Fiziksel, Mekanik ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi - TÜBİTAK (Yürütücü: Ramazan KURT; Yrd. Araştırmacılar: Nilgül ÇETİN, Fatih MENGELOĞLU, Remzi Gemci, Eylem Dizman TOMAK ve Mehmet PAK)

  Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Boylama Yönteminin Uygulanması ve Türkiye Ekonomisine Yapacağı Toplam Katkının Araştırılması - TÜBİTAK (Yürütücü: Abdullah E. AKAY; Yrd. Araştırmacılar: Hasan SERİN ve Mehmet PAK)

 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  PAK, M. TÜRKER, M.F. and ÖZTÜRK, A., Total economic value of forest resources in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5 (15): 1908 - 1916, 2010.

  SERİN, H., AKAY, A.E. and PAK, M. Estimating the effects of optimum bucking on the economic value of Brutian pine (Pinus brutia) logs extracted in Mediterranean region of Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5 (9): 916-921, 2010.

  ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F. and PAK, M. Economic valuation of externalities linked to Turkish forests, African Journal of Agricultural Research, 4 (11): 1251-1259, 2009.

  AKAY, A. E., SESSİONS, J., SERİN, H., PAK, M. AND YENİLMEZ, N. 2010. Applying Optimum Bucking Method in Producing Taurus Fir (Abies cilicica) Logs in Mediterranean Region of Turkey. Baltic Forestry 16 (2): 273 – 279.

 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  PAK, M. (1999) Halkla İlişkiler Açısından Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı Orman İşletmeciliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım ve Köy Dergisi, Sayı 129, Ankara.

  PAK, M. Ve BERBER, H. Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeyinin İncelenmesi: Eskişehir İli Örneği, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 12(2):161-171, 2011.

  PAK, M. ve TÜRKER, M.F. Orman Kaynağından Rekreasyonel Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Koşullu Değerlendirme Yöntemi Yardımıyla Tahmin Edilmesi (Kapıçam Orman İçi Dinlenme Yeri Örneği), KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1): 59-65, 2004.

  PAK, M. ve TÜRKER, M.F. Orman İçi Dinlenme Yeri Ziyaretçilerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin İrdelenmesi (Kapıçam, Başkonuş ve Dülükbaba Orman İçi Dinlenme Yerleri Örneği), KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1): 66-74, 2004.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. Türkiye Ormancılık Sektöründe Amaç ve Strateji Konusunda Makro ve Mikro Planlar Çerçevesinde Genel Bir Yaklaşım, MPM Verimlilik Dergisi, 2002/2, 153-172, Ankara.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. ve DURUSOY, İ. Orman Kaynağından Geleneksel ve Çağdaş Yararlanma Şekilleri: Dünya, Ülkemiz ve Bölgemizdeki Durum, Kırsal Çevre Yıllığı 2002, Ankara.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ. (2002) Orman Genel Müdürlüğü Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro Araştırma Projesi’ne İlişkin Olarak Kapsam, Önem ve Önceliğine Bakılmaksızın Yapılan Genel Değerlendirmeler, Orman Mühendisleri Odası, Orman Mühendisliği Dergisi, Yıl 39, Sayı 6, 22-32.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER

  PAK, M. Çevresel Kaynakların Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler, Kent Yönetimi, İnsan ve Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı, Cilt 2, Sayfa 71 – 80, İBB - İSTAÇ AŞ, 17–19 Şubat 1999, İstanbul.

  TÜRKER M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A. Orman Kadastro Çalışmaları ve Orman Mülkiyeti Sorunlarının Ülke Kalkınma Planları ve Ormancılık Yasal Mevzuatı Çerçevesinde Değerlendirilmesi, DKB Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa 193 –204, 11-12 Ekim 1999, KTÜ-Trabzon.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., Dışsallık Kavramının Türkiye Orman Kaynakları ve Orman İşletmeciliği Açsından İrdelenmesi, Türkiye Ormancılar Derneği, I.Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 154 -170, 19-20 Mart 2001, Ankara.

  TÜRKER M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A. Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımı ve Orman Kaynaklarının Sunduğu Ürün ve Hizmetlerin Bu Kapsamda İrdelenmesi, Türkiye Ormancılar Derneği, I.Ulusal Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 171 – 182, 19-20 Mart 2001, Ankara.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M., TİRYAKİ, E. Türkiye Ormancılığında Odun Dışı Orman Ürünleri İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, I. Türkiye Ormancılar Derneği, I. Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa 306 – 316, 19-20 Mart 2001, Ankara.

  PAK, M. ve TÜRKER, M.F. Türkiye'de Orman Kaynağının Rekreasyonel Kullanım Değerinin Seyahat Maliyeti Ve Koşullu Değerleme Yöntemleri Yardımıyla Belirlenmesi (Sazalan Orman İçi Dinlenme Yeri Örneği), II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, Sayfa 165 – 176, 15 – 17 Mayıs, 2002, Artvin.

  PAK, M. ve TÜRKER, M.F., ERKUT, Y. ve ESERCAN, H. Ülkemizde Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı Orman İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt I, Sayfa 177 – 188, 15 – 17 Mayıs, 2002, Artvin.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. ve BALIK, T. Türkiye Ormancılığında Orman Yangınlarından Doğan Ekonomik Kaybın Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemin Orman Ekonomisi Disiplini Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi, II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı, Cilt II, Sayfa 633 – 642, 15 – 17 Mayıs, 2002, Artvin.

  PAK, M., TÜRKER, M.F., ERKUT, Y., 2003, Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı Orman İşletmeciliğinde Katılımcı Yönetim Anlayışının İrdelenmesi, Türkiye Ormancılar Derneği, II.Ulusal Ormancılık Kongresi (Türkiye Ormanlarının Yönetimi ve Katılım) Bildiriler Kitabı, Sayfa 415 – 427, 19-20/03/2003, Ankara.

  PAK, M, TÜRKER, MF., 2005, Orman Kaynaklarının Rekreasyon Amaçlı Yönetiminde Ve Yararlanılmasında Ekonomik Değer Tahmini, 1. Çevre Ve Ormancılık Şurası Tebliğler Kitabı, Sayfa 512-521, Mart 2005, Antalya

  PAK, M. ve TÜRKER, M.F. 2005, Kayabaşı Orman İçi Dinlenme Yeri Ziyaretçilerinin Rekreasyon Taleplerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin İncelenmesi, KTÜ Orman Fakültesi Ladin Sempozyumu, 20–22 Ekim 2005 Trabzon.

  PAK, M. Ve TÜRKER, M.F. 2006, Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Pazarı Olmayan Orman Ürün ve Hizmetleri için Ekonomik Değer Belirlenmesinde Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Önerileri, A.Ü Çankırı Orman Fakültesi Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı Sayfa 143 -148, 26–28 Mayıs 2006 - Ilgaz, ÇANKIRI.

  ÖZTÜRK, A., TÜRKER, M.F., EROĞLU, H., KARAMAN, A. ve PAK, M. 2008, Havza Yönetiminde katılımcı Planlama Anlayışında Yaşanan Sorunlar: Ormancılık Sektörü Odaklı Bir Değerlendirme, KSÜ Orman Fakültesi Baraj Havzalarında Ormancılık I.Ulusal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı Sayfa 251 – 274, 29–30 Nisan 2008 - Kahramanmaraş.

  PAK, M, TÜRKER, MF. ve KALINKÜTÜK, H. Orman Kaynaklarının Rekreasyonel Hizmet Üretim Amaçlı İşletmeciliğinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Kahramanmaraş İli Örneği), SDÜ Orman Fakültesi, Ormancılıkta Soyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Bildiriler Kitabı Sayfa 23-35, 19-21 Şubat 2009, Isparta.

  AKAY, AE., SERİN, H., PAK, M. ve YENİLMEZ, N. Optimum Boylama Yönteminin Tomruk Üretimi Çalışmalarında Uygulanması, I.Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, Bartın Orman Fakültesi Dergisi. Özel Sayısı. (2):381-388, 5-7 Kasım 2009, Bartın.

  AKAY, A. SERİN, H., PAK, M. and YENİLMEZ, N. Tomruk Üretiminde Bilgisayar Destekli Optimum Boylama Yönteminin Kullanılması. AÇÜ Orman Fakültesi, III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Kitabı Cilt: II, Sayfa: 598-607, 20-22 Mayıs 2010, Artvin.

 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  TÜRKER M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A. The Review of Non-Wood Forest Products Management in Turkey as from The Five-Year Development Plans and Forest Main Plans, FAO/ECE/ILO Committee on Forest Technology, Management and Training, Seminar On “Harvesting of Non-Wood Forest Products”, 2-8 October 2000, Menemen/İzmir – TURKEY.

  TÜRKER M.F., PAK, M., ÖZTÜRK, A., Evaluations Regarding the Forest Management and Forest Ownership in Turkey, University of Auburn – Forest Policy Center, Global Initiatives and Public Policies: First International Conference on Private Forestry in the 21st Century, March 25-27 2001, Atlanta-Georgia, USA.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. Ownership Scale Size and Economic Analysis of The State Forest Enterprises Constitute the Frame of Forestry Sector, The 31st Southern Forest Economics Workers (SOFEW) Annual Meeting “Forest Law and Economics”, March 27-28, 2001, Atlanta-Georgia, USA.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. Evaluation of the Method Used in the Determination of Economic Loss Arisen from Forest Fires in Turkey: Forest Economics Perspective, IUFRO Division 4, International Symposium on The Economics of Natural Hazards, 7-10 June 2001, Solsona, SPAIN.

  TÜRKER M.F., PAK M., ÖZTÜRK A., Anatolian Peninsula: Turkey, (Editor) M.Merlo ve L. Croitoru, Mediterranean Forests and People: towards the Total Value, MEDFOREX (Mediterranean Forest Externalities) Project Meeting: Inventory of Forest Externalities and other Mediterranean Forest Outputs (Task 2), 07-12 November 2002, Padua University Press, Contagra., Tuscany, ITALY.

  TÜRKER, M.F, ÖZTÜRK, A., PAK, M., DURUSOY, İ. ve NUR, N. A Critical Approach to The Calculation Method of Economic Value of Forest Fire Damages in Turkish Forestry: A Case of Forest Enterprise From Mediterranean Region, Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans and adjoining Regions of the Near East and Central Asia, 30 March - 3 April 2004, Antalya- Published in INTERNATIONAL FOREST FIRE NEWS No. 33 July – December 2005, p82-87.

  TÜRKER , M.F, PAK, M. ve ÖZTÜRK, A., The Impact of Forest Fire Damages on The Total Economic Value of Forest Resources in Turkey, Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans and adjoining Regions of the Near East and Central Asia, 30 March - 3 April 2004, Antalya - Published in INTERNATIONAL FOREST FIRE NEWS No. 33 July – December 2005, p88-92.

  TÜRKER M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. and DURUSOY, İ. 2005: The Impact of Negative Externalities on The Total Economic Value of Turkish Forests in the Context of Sustainable Forestry, XXII World Congress, Forests in the Balance: Linking Tradition and Technology, 8-13 August 2005, Australia. [Abstract Published in The International Forestry Review, 7(5): 224]

  AKAY, A. SERİN, H., PAK, M. and YENİLMEZ, N. Optimum tree-stem bucking of Brutian Pine (Pinus prutia) trees in Antalya, Turkey. 3rd International Faustmann Symposium: Forest Economics in a Dynamic and Changing World. October 29-31, 2009- Darmstadt, Germany. Conference Proceedings, 71 - 79.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR

  TÜRKER M. F., PAK M., ÖZTÜRK A. 2005 Turkey. In: Merlo M. and Croitoru L. (Eds.), Valuing Mediterranean Forests: Towards the Total Economic Value, CABI Publishing pp.195-211.

 • ULUSAL KİTAPLAR

  TÜRKER, M.F., ÖZTÜRK, A., PAK, M. ve DURUSOY, İ. 2006 Odun Dışı Organik Orman Ürünleri Ve Yönetimi, (Editörler) İ. H.ERASLAN ve F. ŞELLİ, Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede ORGANİK TARIM SEKTÖRÜ: Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği Yayınları, Yayın No:2006/1, Sayfa 500 - 543, İstanbul.

 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ
 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri